Privacybeleid Birgit van Diemen Grafisch ontwerp

Met deze privacy verklaring wordt je geïnformeerd over van wie Birgit van Diemen Grafisch ontwerp persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten je hebt. Onderaan deze privacy verklaring vindt je mijn contactgegevens.

Van wie verwerkt Birgit van Diemen Grafisch ontwerp gegevens?

  • Klanten van Birgit van Diemen Grafisch ontwerp;
  • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Birgit van Diemen Grafisch ontwerp.

Welke persoonsgegevens worden door Birgit van Diemen Grafisch ontwerp verwerkt?

Birgit van Diemen Grafisch ontwerp verwerkt de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die direct door jou aan mij zijn verstrekt. Je kunt daarbij denken aan onder andere je naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en indien noodzakelijk ook een banknummer. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

Met welk doel worden gegevens verwerkt?

Birgit van Diemen Grafisch ontwerp verwerkt persoonsgegevens op grond van één of van de volgende of beide redenen:

  • Je hebt Birgit van Diemen Grafisch ontwerp toestemming gegeven voor de verwerking;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (een opdracht) tussen jou en Birgit van Diemen Grafisch ontwerp.

Waarvoor mag Birgit van Diemen Grafisch ontwerp jouw persoonsgegevens gebruiken?

Je persoonsgegevens kunnen voor onder andere de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Het bijhouden van een klantenbestand;
  • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van grafische diensten;
  • Het opnemen en onderhouden van contact.

Verwerker

Birgit van Diemen Grafisch ontwerp kan een derde (“verwerker”) de opdracht geven je persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer je een visitekaartje met persoonsgegevens via mij laat drukken. Een verwerkersovereenkomst tussen Birgit van Diemen Grafisch ontwerp en de verwerker is in dat geval verplicht. Birgit van Diemen Grafisch ontwerp zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Bewaartermijn

Gegevens die nodig zijn geweest voor de facturering van een dienstverlening worden 7 jaar bewaard voor de Belastingdienst.

Gegevens die je verstrekt en die in ontwerpen worden verwerkt – denk aan adresgegevens die zijn verwerkt in een huisstijl – worden bewaard in digitale ontwerp bestanden zodat ze kunnen worden hergebruikt zolang als redelijkerwijs nodig is, bijvoorbeeld bij een update. Uiteraard zal ik ze wissen wanneer je mij daarom vraagt. Neem dan contact met mij op.

Welke rechten hebt je?

Krachtens de wet AVG heb je het recht op inzage, rectificatie en aanvulling of wissing van je gegevens tenzij ik om een dwingende rechtsgeldige reden niet aan je verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld omdat ik gebonden ben aan de bewaarplicht van 7 jaar van mijn administratie voor de Belastingdienst. Hieronder zal ik kort deze rechten noemen en een korte uitleg geven. Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan contact met mij op. Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Bel of mail mij. Mijn contactgegevens staan onderaan deze pagina. Ik zal je berichten wanneer ik aan je verzoek heb voldaan.

Recht op inzage
Je kunt mij verzoeken om inzage in je persoonsgegevens en om de informatie van dit privacy verklaring te ontvangen. Na ontvangst van je verzoek zal ik een kopie van je persoonsgegevens of de privacy verklaring sturen. Om te verifiëren of jij wel bent wie je zegt dat je bent moet je hiervoor wel een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy pasfoto, MRZ en BSN zwart.

Recht op rectificatie
Je kunt de mij verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren.

Recht op verwijdering
Je kunt mij verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen tenzij ik om een dwingende rechtsgeldige reden niet aan je verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld omdat ik gebonden ben aan de bewaarplicht van 7 jaar van mijn administratie voor de Belastingdienst.

Recht op beperking
Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat ik je persoonsgegevens (tijdelijk) niet mag verwerken/gebruiken. Je hebt dit recht als je de juistheid van je persoonsgegevens betwist of als de verwerking onrechtmatig is en je je gegevens niet wilt laten verwijderen, maar wilt behouden. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog wil opvragen.

Recht op het overdragen van gegevens
Je hebt het recht dat gegevens, die je hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat je deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, heb je ook het recht dat je persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar
Je hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt, worden je persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij ik om een dwingende rechtsgeldige reden niet aan je verzoek kan voldoen.

Verder wil ik je erop wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen via de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier vind je ook meer informatie over je rechten.
Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met mij op.

Gegevensverwerking op de website www.birgitvandiemen.nl

De website van Birgit van Diemen Grafisch ontwerp maakt geen gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technieken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Op de website van Birgit van Diemen Grafisch ontwerp staan knoppen om delen van mijn website te delen via social media. Wanneer je die knoppen gebruikt kunnen zij cookies plaatsen. Daar heb ik geen invloed op. Daarnaast slaan zij die gegevens mogelijk op (in de Verenigde Staten of elders). Zij kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. De gebruikte social media kanalen zijn hierbij wel gebonden aan de EU-US Privacy Shield waarin afspraken zijn gemaakt over de manier waarop in Amerika en de Europese Unie persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen:
Twitter, LinkedInFacebook

Op de website van Birgit van Diemen Grafisch ontwerp wordt gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. Birgit van Diemen Grafisch ontwerp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.

Wijzigingen

Ik mag deze privacy verklaring wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer ik om andere redenen iets verander in het gebruik van de gegevens. Je kunt de laatste versie van mijn privacybeleid raadplegen op www.birgitvandiemen.nl.

Contact

Birgit van Diemen Grafisch ontwerp, 06-34 61 19 21

Versie: 24 mei 2018